Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Για τις εξ αποστάσεως διαλέξεις θα γίνεται χρήση εξειδικευμένου λογισμικού τηλεδιάσκεψης.

Εδώ θα υπάρχουν οι συνδέσεις προς το σχετικό λογισμικό, καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης του.