Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Για τις εξ αποστάσεως διαλέξεις  γίνεται χρήση εξειδικευμένου του λογισμικού τηλεδιάσκεψης: https://zoom.us/