Πρόγραμμα εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξετάσεων Γ’ Τριμήνου ακ. έτους 2020-2021

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων εργασιών και εξετάσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Το πρόγραμμα των εξετάσεων είναι διαθέσιμο εδώ

Πρόγραμμα Εξετάσεων Β’ Τριμήνου ακ. έτους 2019-2020

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων εργασιών και εξετάσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Α’ Τριμήνου ακ. έτους 2019-2020

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων εργασιών και εξετάσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Πρόγραμμα εξετάσεων Α’ Τριμήνου

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και εξετάσεων είναι διαθέσιμο εδώ

Πρόγραμμα εξετάσεων Β’ Τριμήνου

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και εξετάσεων είναι διαθέσιμο εδώ

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων του Β’ Τριμήνου είναι διαθέσιμο εδώ.

Πρόγραμμα εξετάσεων Γ’ Τριμήνου

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και εξετάσεων είναι διαθέσιμο εδώ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).