Πρόγραμμα εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξετάσεων Β’ Τριμήνου ακ. έτους 2020-2021

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων εργασιών και εξετάσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Α’ Τριμήνου ακ. έτους 2020-2021

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων εργασιών και εξετάσεων είναι διαθέσιμο εδώ.