Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ’ τριμήνου ακ. έτους 2020-2021

Το πρόγραμμα των δια ζώσης εντατικών διαλέξεων για το διάστημα είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα των εξ΄αποστάσεως διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β’ τριμήνου ακ. έτους 2019-2020

Το πρόγραμμα των δια ζώσης εντατικών διαλέξεων για το διάστημα είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα των εξ΄αποστάσεως διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα των εντατικών εξ΄αποστάσεως διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ τριμήνου ακ. έτους 2019-2020

Το πρόγραμμα των δια ζώσης εντατικών διαλέξεων για το διάστημα 6/2/2020 έως και 12/2/2020 είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα των εξ αποστάσεως διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Α’ Τρίμηνο ακ. έτους 2018-2019

Το πρόγραμμα των δια ζώσης διαλέξεων για το διάστημα 31/1/2019 έως και 6/2/2019 είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα των εξ αποστάσεως διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Χρονοδιάγραμμα Β’ Τριμήνου ακ. έτους 2018-2019

Το χρονοδιάγραμμα του Β’ Τριμήνου είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα των εντατικών διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ, (τελευταία ενημέρωση 22/05/2019)

Το πρόγραμμα των εξ αποστάσεως διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Χρονοδιάγραμμα Γ’ Τριμήνου ακ. έτους 2018-2019

Το χρονοδιάγραμμα του Γ’ Τριμήνου (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα των εντατικών διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα των εξ αποστάσεως διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ. (Β’ Ορθή Επανάληψη 10/09/2019)