Υλικοτεχνική Υποδομή

Αίθουσες Διδασκαλίας

Στα πλαίσια λειτουργία του ΠΜΣ, προβλέπεται η χρήση των ακόλουθων χώρων διδασκαλίας και εργαστηριακών χώρων του Τμήματος Πληροφορικής:

  • Αίθουσα διδασκαλίας μεταπτυχιακών ισογείου (χωρητικότητας 40 ατόμων) και πρώτου ορόφου (χωρητικότητας 60 ατόμων) κτηρίου Αρεταίου.
  • Εργαστήριο Η/Υ κτηρίου Αρεταίου (χωρητικότητας 48 ατόμων) και Εργαστήριο Η/Υ κτηρίου Γαληνού (χωρητικότητας 23 ατόμων).
  • Εργαστηριακοί χώροι που υποστηρίζουν τα θερμοθετημένα εργαστήρια του Τμήματος (BiHeLab, ISDLab, NMSLab).

Οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν όλες πίνακα διδασκαλίας και βιντεοπροβολέα, σύνδεση στο διαδίκτυο, σύγχρονο υπολογιστή με μικροφωνική εγκατάσταση και εγκατάσταση ηχείων. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής είναι πλήρως εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και διαθέτουν το απαιτούμενο λογισμικό για την εκπόνηση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων των φοιτητών του ΠΜΣ.

Επιπλέον, τα μαθήματα θα υποστηρίζονται από σύγχρονη πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης (open eclass). Ειδικά για τις διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν εξ-αποστάσεως, θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό σύγχρονης εκπαίδευσης (Big Blue Button – BBB) που υποστηρίζει πλήρως τηλε-εκπαίδευση μέσω τηλε-συνεργασιών.

Υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων

Στα πλαίσια διδασκαλίας και εκπόνησης εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων θα αξιοποιηθεί ο εξοπλισμός και το λογισμικό που διαθέτουν τα ακόλουθα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος:

  1. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων Βάσεων (ISDLab), για τα μαθήματα: «Πληροφοριακά Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρησιακών Διεργασιών», «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Οικονομία», «Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων».
  2. Εργαστήριο Δικτύων, Πολυμέσων και Ασφάλειας Συστημάτων (NMSLab), για τα μαθήματα: «Κινητό Υπολογίζειν και Εφαρμογές», «Πολιτικές Ασφάλειας & Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο», «Προβολή Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος», «Ρομποτική και Προγραμματισμός»
  3. Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BIHELab), για τα μαθήματα: «Βιοϊατρική και Πληροφορική»