Κατανομή μαθημάτων

Α’ Εξάμηνο

Α1 Περίοδος (Τρίμηνο)

Α/ΑΤίτλος ΜαθήματοςECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα
1Πληροφοριακά Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρησιακών Διεργασιών
(Information Systems and Business Process Management)
5
2Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων
(Big Data Analytics)
5
3Κινητό Υπολογίζειν και Εφαρμογές
(Mobile Computing and Applications)
5

Α2 Περίοδος (Τρίμηνο)

Α/ΑΤίτλος ΜαθήματοςECTS
Επιλογή 3 από 4 μαθήματα
1Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή οικονομία
(Innovation and Entrepreneurship in the Digital Economy)
5
2Συνεργατικές εφαρμογές
(Collaborative Applications)
5
3Τεχνολογίες Ευφυούς Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Δεδομένων
(Technologies for Intelligent Management of Humanistic Data)
5
4Πολιτικές Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο 
(Security and Privacy Policies in the Internet)
5

Σύνολο ECTS Α’ Εξαμήνου: 30

Β’ Εξάμηνο

Β1 Περίοδος (Τρίμηνο)

Α/ΑΤίτλος ΜαθήματοςECTS
Επιλογή 3 από 5 μαθήματα
1Υπολογιστικά Εργαλεία στην Εκπαίδευση
(Computing Tools in Education)
5
2Εργαλεία Προβολής Πολιτιστικού & Τουριστικού Προϊόντος
(Promotion Tools for Cultural & Tourism Products)
5
3Ρομποτική και Προγραμματισμός
(Robotics and Programming)
5
4Ψηφιακές Εφαρμογές για την Αγροτική Παραγωγή και το Περιβάλλον
(Digital Applications in Agriculture and Environment)
5
5Βιοϊατρική Πληροφορική
(Bioinformatics)
5

Β2 Περίοδος (Τρίμηνο)

Εκπόνηση ατομικού έργου (Capstone Project) 15

Σύνολο ECTS Β’ Εξαμήνου: 30