Γραμματεία

κ. Παναγιώτα Χασάπη
τηλ. 2661087762
e-mail: msc_digapin@ionio.gr