Ωρολόγιο πρόγραμμα

Α’ Τρίμηνο

Το πρόγραμμα των δια ζώσης διαλέξεων για το διάστημα 31/1/2019 έως και 6/2/2019 είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα των εξ αποστάσεως διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Χρονοδιάγραμμα Β’ Τριμήνου

Το χρονοδιάγραμμα του Β’ Τριμήνου είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα των εντατικών διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ, (τελευταία ενημέρωση 22/05/2019)

Το πρόγραμμα των εξ αποστάσεως διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Χρονοδιάγραμμα Γ’ Τριμήνου

Το χρονοδιάγραμμα του Γ’ Τριμήνου (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα των εντατικών διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα των εξ αποστάσεως διαλέξεων είναι διαθέσιμο εδώ. (Β’ Ορθή Επανάληψη 10/09/2019)