Δικαιούχοι Απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ακ. έτους 2022-2023

Σύμφωνα με απόφαση της 7ης Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στις 18/1/2023, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, γίνεται δεκτή η ακόλουθη αίτηση με Αρ. Πρωτ.: ΠΛΗΡ/2647/23-12-2022

Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023 Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις Απαλλαγής Σύμφωνα με το Ν. 4957/2022, Άρθρο 86, ρυθμίζονται τα θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Read More …

Αποτελέσματα Επιτυχόντων ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Με την από 20-12-2022 ομόφωνη Απόφαση της 6ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, κατόπιν της εισηγήσεως της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” και την κατάρτιση από αυτή σχετικού πίνακα κατάταξης βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από Read More …

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Εισαγωγής ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” ακ. έτους 2022-2023

Υποβολή αιτήσεων  έως 31/10/2022. Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Προκήρυξη-Παράταση ΠΜΣ Ψ.Ε.Κ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23  

Προκήρυξη ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Υποβολή αιτήσεων από 1/7/2022 έως 30/9/2022. Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023: Προκήρυξη ΠΜΣ Ψ.Ε.Κ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023