Δηλώσεις μαθημάτων Β τριμήνου ακ. έτους 2023-2024 (15-21/4/2024)

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Β Τρίμηνο του ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 15/4 μέχρι και την Κυριακή 21/4. Η δηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω του dias.ionio.gr, με επιλογή 3 από τα 4 προσεφερόμενα μαθήματα του Β Read More …

Δικαιούχοι Απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ακ. έτους 2023-2024

Βάσει απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν όσα ορίζονται στον Ν.4957/2022, Άρθρο 86 και στο ΦΕΚ 4659, τ. Β, 5/9/2022, καταρτίστηκαν ο πίνακας Ι, ο οποίος Read More …

Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις Απαλλαγής   Σύμφωνα με το Ν. 4957/2022, Άρθρο 86, ρυθμίζονται τα θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.   Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών Read More …

Αποτελέσματα Επιτυχόντων ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Με την από 22-11-2023 ομόφωνη απόφαση της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” και την κατάρτιση από αυτή σχετικού πίνακα κατάταξης βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από την εξέταση των ατομικών φακέλων των υποψηφίων και της Read More …

Προκήρυξη ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Υποβολή αιτήσεων από 3/7/2023 έως 30/9/2023. Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024: Προκήρυξη ΠΜΣ Ψ.Ε.Κ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024