Σχέδια μαθημάτων ΠΜΣ – Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Συνεργατικές Εφαρμογές 2019-2020

Τεχνολογίες Ευφυούς Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Δεδομένων 2019-2020

Κινητό Υπολογίζειν και Εφαρμογές 2019-2020

Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων 2019-2020

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2019-2020

Πολιτικές Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο 2019-2020