ΠΑΡΑΤΑΣΗ- Προκήρυξη ΠΜΣ Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Η υποβολή αιτήσεων για υποψήφιους φοιτητές στο ΠΜΣ Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, παρατείνεται έως την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της Προκήρυξης:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ- Προκήρυξη ΠΜΣ Ψ.Ε.Κ. ακ. έτος 2020-2021