Προκήρυξη ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Υποβολή αιτήσεων από 1/7/2022 έως 30/9/2022.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Προκήρυξη ΠΜΣ Ψ.Ε.Κ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023