Δηλώσεις μαθημάτων Β τριμήνου ακ. έτους 2023-2024 (15-21/4/2024)

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Β Τρίμηνο του ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 15/4 μέχρι και την Κυριακή 21/4.

Η δηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω του dias.ionio.gr, με επιλογή 3 από τα 4 προσεφερόμενα μαθήματα του Β τριμήνου. Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α τριμήνου έχουν δηλωθεί από τη Γραμματεία και δεν περιλαμβάνονται στη δήλωσή.

Προσοχή! Οι δηλώσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυστηρά στο χρονικό διάστημα αυτό, για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων, καθώς και για να υπάρξει άμεση ενημέρωση αν κάποιο από τα προσφερόμενα μαθήματα δεν πραγματοποιηθεί, τελικώς, λόγω ελλιπούς συμμετοχής.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στη Γραμματεία.