Ολοκλήρωση Διαλέξεων και Εξετάσεων Β Τριμήνου ακ. έτους 2019-2020

Βάσει της συνημμένης Υπουργικής Απόφασης και της Απόφασης Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστήμιου, τόσο οι διαλέξεις όσο και οι εξετάσεις για το Β’ τρίμηνο του ΠΜΣ θα ολοκληρωθούν εξ’ αποστάσεως.

Αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων θα δοθούν περισσότερες οδηγίες από τους διδάσκοντες.

Απόφαση Συγκλητου Εξεταστική Ιουνίου 2020

ΦΕΚ τ. Β 1935.20.5.2020