Προκήρυξη ΠΜΣ Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για υποψήφιους φοιτητές στο ΠΜΣ Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Προκήρυξη ΠΜΣ Ψ.Ε.Κ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021