ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.

Συμβουλευτείτε την επισυναπτόμενη προκήρυξη:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ- Προκήρυξη ΠΜΣ Ψ.Ε.Κ. ακ. έτος 2020-2021

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται στη σελίδα:

http://di.ionio.gr/pmsdigappinnov/applications/

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται με e-mail στο:

msc_digapin@ionio.gr