Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 και διαλέξεων/εξετάσεων Γ’ Τριμήνου ακ. έτους 2020-21

Δείτε τα παρακάτω:

ΠΜΣ Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία Α΄και Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ – Επαναληπτικές Εξετάσεις 2020-2021

ΠΜΣ Ψ.Ε.Κ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ-Παρ. εργασιών και εξετάσεις 2020-21

ΠΜΣ Ψ.Ε.Κ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ- Εντατικές δια ζώσης 2020-21

ΠΜΣ Ψ.Ε.Κ. Γ ΤΡΙΜΗΝΟ- Εξ’ αποστάσεως 2020-21